Tilbake Hamars eldste kulturhus

Dette bildet viser fasaden på Røhnegården da vi startet restaureringen våren 2011. I dag huser bygget festlokaler, kulturkontor og en ølbar, og står frem som et byggverk der vi virkelig kommer tett på Hamar bys historie. Det som i dag kalles Røhnegården, er egentlig bakgårdsbebyggelsen til Sterudgården, Strandgata 37. Fra starten av ble Røhnegården brukt som festlokale. Røhnesalen, som ligger i 2.etasje, er sagt å ha huset over 300 feststemte gjester. Fra åpningen i 1851 og 50 år framover var det stadig teateroppsetninger, konserter og andre kulturaktiviteter i salen. Deretter har 2.etasje en historie som er knyttet til Sterud Manufaktur, med bl.a systue fra 1910. 1.etasje har rommet Bondestua, som var et overnattingstilbud for bønder som hadde ærend i byen, samt stall og pakkboder. I dag finner du Gullkorn ølbar og kulturkontoret her. Dessuten dekket den de vanlige behovene beboerne hadde, i form av brenselslager, kjølerom, utedoer m.m. I en bygning som ble revet etter 2. verdenskrig var det rom både for griser og kuer.